Záruka

ZÁRUKA

Trvanie záruky

Na naše produkty poskytujeme štandardnú záruku vyplývajúcu z Obchodného zákonníka v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru.

Postup pri vybavení reklamácie

Dôvera a spokojnosť zákazníkov je pre nás kľúčová. Preto kvalitu našich výrobkov počas výroby prísne kontrolujeme. Avšak uvedomujeme si, že môže vzniknúť aj chyba pri výrobe, preto ak nájdete na našich výrobkoch nezhodu, alebo závadu, ktorá bráni v správnej funkcii dielov prosím postupujte podľa postupu nižšie. Budeme robiť všetko pre rýchle vyriešenie situácie k vašej spokojnosti.
  1. Nezhodu odfoťte a riadne zdokumentujte.
  2. Pripravte si doklad o zakúpení tovaru.
  3. Všetky podklady uvedené v bodoch 1 až 2 zašlite na náš e-mail info@laanik.sk spolu s Vašim telefónnym číslom
  4. Následne Vás bude kontaktovať naša zákaznícka podpora a dohodne ďalší postup vybavenia reklamácie k vašej spokojnosti.

Záruka sa nevzťahuje na vady:

  • spôsobené chybnou manipuláciou s výrobkom
  • spôsobené mechanickým poškodením modulov
  • ktoré vznikli pri použití, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie
  • vzniknuté pri porušení bezpečnostných upozornení
  • vzniknuté pri nesprávnej údržbe produktu
Prehrať video